10.00 

Το πακέτο περιέχει 8 αντιστάσεις και 10 λωρίδες Muscle Cotton

Σύγκριση

A 0.3+(0.1*32), 0.27ohm
B 0.3+(0.08*48), 0.25ohm
C (0.1*0.3)*8+(0.1*5), 0.32ohm
D (0.1*0.3)*6*0.1+(0.1*10), 0.27ohm

Muscle Cotton 65mm x 10

Back to Top